Epilepsiramte

Epilepsi er en af de mest gængse neurologiske sygdomme. 50-55.000 danskere har epilepsi.

Børn og ældre er blandt de størst repræsenterede grupper aldersmæssigt.

Hvordan man påvirkes når man får epilepsi, vil være meget individuelt.

Nogle lever uden de store ændringer og andre får et helt nyt liv.

Det vil blandt andet spille ind om man:

– Er barn eller voksen

– Er anfaldsfri på medicin eller ved anden behandling

– Har bivirkninger ved medicin eller anden behandling

– Hvilken type anfald man oplever

– Hvor hurtigt man udredes korrekt

– Har andre diagnoser

– Støtte, forståelse og accept fra ens nærmeste

– Støtte, forståelse og accept fra ens skole, arbejde

– Egen accept og tilpasning

– Korrekt hjælp og forståelse fra kommunen

Nogle lever uden de store ændringer og andre får et helt nyt liv.

 

EpilepsiHjørnet

EpilepsiHjørnet ønsker at støtte de mange danskere, som har epilepsi og deres pårørende. 

Det gøres ved at skabe mere opmærksomhed på epilepsi, og ved at hjælpe pårørende til epilepsiramte igennem den krise de står midt i, når en de har kær rammes.