Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Det er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen. En pludselig forbigående forstyrrelse i en større eller mindre del af hjernen, som udløser et anfald.

Prognosen er meget forskellig for den enkelte, bliver man anfaldsfri på medicin som ca. 65 % af alle ramte, og hvad er årsagen til at man får epilepsi.

Mange mennesker med epilepsi lever et liv på lige fod med andre mht. uddannelse og arbejde. Desværre er det også veldokumenteret, at der er en overrepræsentation af mennesker med epilepsi, som har en forringet livskvalitet og psykosociale problemer på grund af deres epilepsi.

Kilde: www.socialstyrelsen.dk

EpilepsiHjørnet

EpilepsiHjørnet er en ny forening, som ønsker at støtte de mange danskere, som har epilepsi og deres pårørende.

Det ønsker vi at gøre ved at være innovativ, ressourcestærk og lydhør.

STØT EpilepsiHjørnet

Støt os


– der er rigtig mange måder at gøre det på og vi bliver så utrolig glade.

Ønsker du at støtte EpilepsiHjørnets generelle arbejde, kan du sende et valgfrit beløb på denne side her:

> STØT EpilepsiHjørnet