Hvordan stilles diagnosen

Sygehistorien er afgørende for, at lægen får mistanken om epilepsi. I nogle tilfælde er diagnosen oplagt, mens den i andre tilfælde kan være meget svær at stille. I de fleste tilfælde henviser lægen til en speciallæge.

Man kan bekræfte mistanken om epilepsi, samt få en vurdering af epilepsi-typen ved en undersøgelse der måler de elektriske impulsers aktivitet i hjernen. Denne undersøgelse hedder EEG (ElektroEncefaloGrafi)

For at finde selve årsagen til sygdommen, kan man undersøge hjernen med såkaldte skanninger. De to mest almindelige typer skanningsundersøgelser er MR-scanning og CT-scanning. I dag benyttes MR-scanning oftest, mens CT-scanning mest benyttes til akutte tilfælde.

Det er vigtigt at understrege, at man godt kan have epilepsi, selvom både skanning og EEG er normale. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan man have udbytte af en langtids-EEG-undersøgelse, hvor man samtidig bliver optaget med video. Formålet er at registrere anfald. Denne undersøgelsesteknik foretages kun på ret få højtspecialiserede afdelinger.

Kilde: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/epilepsi/epilepsi-udredning/

EpilepsiHjørnet

EpilepsiHjørnet er en ny forening, som ønsker at støtte de mange danskere, som har epilepsi og deres pårørende.

Det ønsker vi at gøre ved at være innovativ, ressourcestærk og lydhør.

STØT EpilepsiHjørnet

Støt os


– der er rigtig mange måder at gøre det på og vi bliver så utrolig glade.

Ønsker du at støtte EpilepsiHjørnets generelle arbejde, kan du sende et valgfrit beløb på denne side her:

> STØT EpilepsiHjørnet