Hvad er epilepsi

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. 0,7-1 % har epilepsi i den vestlige verden, det svarer til at 50.000-55.000 har epilepsi i Danmark.

1 ud af 10 vil opleve et epileptisk anfald i deres liv og epilepsi kan ramme alle, men børn og ældre udgør størstedelen.

Epileptiske anfald skyldes en pludselig opstået unormal elektrisk impulsaktivitet i hjernen. Ved et epileptisk anfald er den normale kontrol med nervecellernes impulser altså ikke til stede, men den kommer igen i løbet af kort tid. Epileptiske anfald varer derfor som regel kort tid (fra sekunder til et par minutter).

Normalt vil hjernens elektriske signaler være underlagt viljen, og de handlinger, som de giver anledning til, vil typisk være hensigtsmæssige.

Fælles for epileptiske anfald er, at den elektriske aktivitet i hjernen medfører nogle symptomer, der som regel ikke i sig selv har nogen mening eller formål. Man kan sige, at hjernen får sit eget liv.

Man har ikke nødvendigvis epilepsi, fordi man får et enkeltstående anfald. Man taler nemlig først om epilepsi, når der har været flere, spontant opståede epileptiske anfald.

Kilde: www.socialstyrelsen.dk, https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/epilepsiaarsag.html,

 

EpilepsiHjørnet

EpilepsiHjørnet er en ny forening, som ønsker at støtte de mange danskere, som har epilepsi og deres pårørende.

Det ønsker vi at gøre ved at være innovativ, ressourcestærk og lydhør.

STØT EpilepsiHjørnet

Støt os


– der er rigtig mange måder at gøre det på og vi bliver så utrolig glade.

Ønsker du at støtte EpilepsiHjørnets generelle arbejde, kan du sende et valgfrit beløb på denne side her:

> STØT EpilepsiHjørnet