Anfaldstyper ved epilepsi

Der findes over 40 forskellige typer af epileptiske anfald.

Anfaldene kan f.eks. vise sig som:

 • føleforstyrrelser
 • muskeltrækninger
 • sammensatte bevægelser, der blot ikke passer ind i omgivelserne
 • syns- eller høreforstyrrelser
 • mavesmerter
 • kvalme
 • spytflåd og sved
 • psykiske symptomer med for eksempel pludselige angstanfald el lign.

Anfaldene kan være med eller uden bevidstløshed. Nogle patienter kan gå omkring, mens de har anfald, men er så oftest ikke til at kontakte under anfaldene. Anfaldene varer i reglen fra få sekunder til et par minutter, og meget sjældent længere.

Hvis børn har svært ved at følge med i skolen, kan det skyldes hyppige anfald af bevidstløshed (såkaldte absencer) af sekunders varighed. Denne type anfald ses oftest hos børn og unge.

De forskellige epileptiske anfald kan opdeles i 2 typer: Fokale epileptiske anfald og generaliserede epileptiske anfald.

Fokale epileptiske anfald giver symptomer, der siger noget om hvor i hjernen anfaldene opstår. Personer, der har fokale anfald, kan f.eks. opleve:

 • En pludselig sugende fornemmelse i maven, og en fornemmelse af noget der stiger opad bag brystbenet.
 • Oplevelsen af en særlig smag, lugt, lys eller lyd.
 • Et pludseligt udbrud af kvalme, svimmelhed og sved på panden.
 • Trækninger eller snurren i arm, ben, hånd eller finger.
 • En intens fornemmelse af at have været i den samme situation før (“deja vue”).
 • En pludselig stirren, mundbevægelser, uforståelige lyde.
 • Formålsløse bevægelser, eller hvor man vandrer hvileløst omkring.

Generaliserede epileptiske anfald begynder dybt i hjernen og spreder sig hurtigt til hele hjernen. Personer, der har generaliserede anfald, kan få:

 • Kortvarig åndsfraværelse (absencer).
 • Trækninger i arme og ben, bevidstløshed, blå læber, skum om munden.
 • En pludselig slaphed af alle kroppens muskler, der medfører, at personen falder om (atoniske anfald).

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/epilepsiklinikken/undersoegelse-og-behandling/Sider/anfaldstyper.aspx

 

 

EpilepsiHjørnet

EpilepsiHjørnet er en ny forening, som ønsker at støtte de mange danskere, som har epilepsi og deres pårørende.

Det ønsker vi at gøre ved at være innovativ, ressourcestærk og lydhør.

STØT EpilepsiHjørnet

Støt os


– der er rigtig mange måder at gøre det på og vi bliver så utrolig glade.

Ønsker du at støtte EpilepsiHjørnets generelle arbejde, kan du sende et valgfrit beløb på denne side her:

> STØT EpilepsiHjørnet